Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KONKRET" Sp.J. powstało w 1998 roku.
Jest to grupa osób o wieloletnimdoświadczeniu w zarządzaniu
i administrowaniu nieruchomościami. Każdorazowo zakres oferowanych usług uzgadniany jest z naszym klientem.

Zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie czynności administracyjnych

Konserwację i utrzymanie techniczne nieruchomości

Utrzymanie czystości i porządku