Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami

P.W. "KONKRET" Sp.J. to grupa doświadczonych osób zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę naszym klientom. Z naszych usług korzystają między innymi: Gmina Lublin, Wspólnoty Mieszkaniowe, jak również prywatni właściciele.

Oferta nasza obejmuje:
 • Zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie czynności administracyjnych
 • Konserwację i utrzymanie techniczne nieruchomości
 • Utrzymanie czystości i porządku

Zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie czynności administracyjnych
 • Prowadzenie dokumentacji lokali położonych w budynku;
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego;
 • Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z przepisami P.B.;
 • Przygotowanie formalno - merytoryczne i nadzór nad realizacją umów zawartych pomiędzy naszym klientem a dostawcami i usługodawcami zapewniającymi m.in : dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych, zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości, zapewnienie usług kominiarskich, oraz innych związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości;
 • Powiadamianie właścicieli lokali o wszelkich podwyżkach lub obniżkach cen jednostkowych za usługi wykonywane na rzecz naszego klienta przez właściwych dostawców lub usługodawców;
 • Reprezentacja właściciela w sprawach przed odpowiednimi władzami i instytucjami
 • Przygotowanie i obsługę zebrań właścicieli;
 • Opracowywanie planu zarządzania nieruchomością i budżetu jej utrzymania;
 • Obsługa rachunku bankowego;
 • Prowadzenie księgowości wg zasad określonych uchwałą Wspólnoty , przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych najpóźniej na 15 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego;Prowadzenie negocjacji i przygotowywanie umów z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej;
 • Wydawanie zaświadczeń na życzenie właściciela / lokatora dotyczących np. dodatków mieszkaniowych;

Konserwacja i utrzymanie techniczne nieruchomości :
 • Zapewnienie wykonawstwa bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej 
  wg. faktycznych potrzeb
 • Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane jest na podstawie obowiązujących norm i katalogów nakładów rzeczowych w oparciu o średnie ceny stawek podawanych przez biuletyn SEKOCENBUD.
 • W przypadku awarii , które przekraczają zakres bieżącej konserwacji zarządca niezwłocznie i samodzielnie podejmie działania w celu ich usunięcia;

Utrzymanie czystości i porządku
 • Zabezpieczenie utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości , chodnika przed nieruchomością
  i terenów zielonych;
Oferta: sprzątanie klatek schodowych Lublin.
Imię i nazwisko:
E-mail:
Treść: