P.W.KONKRET Sp.J.

Wykonujemy:

O Firmie

Zarządzanie i administracja

Zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie czynności administracyjnych

Prace

Konserwacja i utrzymanie techniczne nieruchomości

Utrzymanie czystości i porządku

Utrzymanie czystości i porządku

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KONKRET" Sp.J. powstało w 1998 roku. Jest to grupa osób o wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami.

Firma zatrudnia wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami zawodowymi do wykonywania usług w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami między innymi uprawnienia budowlane, uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych, licencje Zarządcy Nieruchomości. Firma jest członkiem Lubelskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości co umożliwia szybki dostęp do szkoleń i seminariów tematycznych z zakresu naszej działalności.

Firma posiada Certyfikat „Firma Godna Zaufania”,„Firma Godna Zaufania Elite”,"Konsumencki Laur Zaufania" i "Europejski Laur Wiarygodności"
 
Spółka rzetelnie wykonuje wszystkie potrzebne konserwacje na budynkach i niezwłocznie usuwa awarie, w przypadku kiedy usunięcie awarii wykracza poza zakres podstawowej działalności likwidacja szkody zlecana jest profesjonalnym firmom.
 
Każdorazowo zakres oferowanych usług uzgadniany jest z naszym klientem.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI | LUBLIN | DOKUMENTACJE LOKALI | ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
SPRZĄTANIE CHODNIKÓW | OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Aktualności

Oferta

P.W. "KONKRET" Sp.J. to grupa doświadczonych osób zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. 

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę naszym klientom. Z naszych usług korzystają między innymi: Gmina Lublin, Wspólnoty Mieszkaniowe, jak również prywatni właściciele.

Zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie czynności administracyjnych

 • Prowadzenie dokumentacji lokali położonych w budynku;
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego;
 • Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z przepisami P.B.;
 • Przygotowanie formalno - merytoryczne i nadzór nad realizacją umów zawartych pomiędzy naszym klientem a dostawcami i usługodawcami zapewniającymi m.in : dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych, zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości, zapewnienie usług kominiarskich, oraz innych związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości;
 • Powiadamianie właścicieli lokali o wszelkich podwyżkach lub obniżkach cen jednostkowych za usługi wykonywane na rzecz naszego klienta przez właściwych dostawców lub usługodawców;
 • Reprezentacja właściciela w sprawach przed odpowiednimi władzami i instytucjami
 • Przygotowanie i obsługę zebrań właścicieli;
 • Opracowywanie planu zarządzania nieruchomością i budżetu jej utrzymania;
 • Obsługa rachunku bankowego;
 • Prowadzenie księgowości wg zasad określonych uchwałą Wspólnoty , przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego; prowadzenie negocjacji i przygotowywanie umów z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej;
 • Wydawanie zaświadczeń na życzenie właściciela / lokatora dotyczących np. dodatków mieszkaniowych;

Konserwacja i utrzymanie techniczne nieruchomości

 • Zapewnienie wykonawstwa bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej wg. faktycznych potrzeb
 • Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane jest na podstawie obowiązujących norm i katalogów nakładów rzeczowych w oparciu o średnie ceny stawek podawanych przez biuletyn SEKOCENBUD.
 • W przypadku awarii , które przekraczają zakres bieżącej konserwacji zarządca niezwłocznie i samodzielnie podejmie działania w celu ich usunięcia;

Utrzymanie czystości i porządku

 • Zabezpieczenie utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości , chodnika przed nieruchomością i terenów zielonych;

Dokumenty do pobrania

Wnioski

Pliki do pobrania

Oświadczenia i Pełnomocnictwa

Pliki do pobrania

Gdzie nas znaleźć

Skontaktuj się z nami

P.W. KONKRET Sp.J.
ul. Górna 3 lok. 2
20-005 Lublin
tel./fax:
Dział Eksploatacji
tel. kom.: 695 951 507

Dział Księgowości
tel. kom. 607 860 024

Dział Techniczny
tel. kom. 607 062 824

Zarząd
tel. kom. 601 165 216

Biuro ul.Miła 6
Biuro czynne:
Pon.7:30-16:00,
Wt.-Czw.7:30-15:30,
Pt.7:30-15:00

Kontakt mailowy
sekretariat, eksploatacja, rozliczenia
księgowość
dział techniczny
biuro ul. Miła 6
Zarząd

Skontaktuj się z nami

Jeśli wolisz, skontaktuj się z nami przez poniższy formularz kontaktowy. Odpowiemy na maila tak szybko jak to będzie możliwe.

Administratorem danych osobowych jest firma P.W.KONKRET Sp.J. z siedzibą w Lublinie 20-005 ul. Górna 3 lok.2.
Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Regulaminem .